Go Back Up

Atrakta tar nästa tillväxtsteg med professionell coach till alla medarbetare

Case • Feb 6, 2024 10:45:05 AM • Written by: Anette Tandberg

Atrakta i Sverige AB (Atrakta) tar nästa tillväxtsteg - erbjuder professionell coach till alla medarbetare och ser klar koppling mellan tillväxt och personlig utveckling.

 Atraktas ledord är att se hela människan, kund såväl som medarbetare, för att på så sätt inspirera och förändra revisionsbranschen. Under hösten 2023 togs nästa steg i arbetet genom att erbjuda alla medarbetare en extern professionell coach och Go Avni startade arbetet som in-house coach.

Helen Salmonsson, VD och medgrundare till Atrakta, vill gå en annan väg och skapa en plats för kunder och medarbetare att växa. Att utvecklas och gemensamt skapa nya effektfulla sätt att driva och utveckla verksamheter som baseras på passion och banbrytande idéer. Det kräver mod. Mod att se vad varje individ är i behov av för att bli sitt bästa jag. 

Atraktas formel för framgång har varit tydlig från starten. ”När du växer så växer Atrakta”. Uppmaningen att växa gäller såväl medarbetare som kunder, partners och andra intressenter. Med andra ord tar Atraktas ledarskap avstamp i individens utveckling genom samskapande där nätverkets experter anlitas för att få det absolut bästa resultatet.

 Helen-photoaidcom-cropped- När vi följde upp medarbetarnas engagemangsnivå blev det tydligt att viljan till utveckling är centralt för samtliga. Då förslaget kom om att erbjuda externt professionell coach, blev det ett naturligt nästa steg för oss. Eftersom personlig utveckling inte bara handlar om jobbet utan kan ha många andra dimensioner, är det angeläget att alla får hjälp att identifiera sina drivkrafter, styrkor, rädslor, mål och under vilka förutsättningar var och en faktiskt är sitt bästa jag. Utifrån egen erfarenhet sker det bäst genom att involvera en extern professionell coach som med lite distans kan utmana och ge perspektiv. Det blev då självklart för oss att anlita Go Avni som erbjuder internationellt certifierad coach och mental tränare."

Samarbetet har nu pågått sex månader och resultaten av in-house coachingen syns redan. Helen fortsätter; ”Då medarbetarna lär sig att jobba med sig själva för att utvecklas, blir det enklare att även utvecklas i arbetet. Alla utvecklar sitt självledarskap. Det blir naturligt att reflektera, vara målfokuserad och använda den outnyttjade potential som vi har inom oss och som vi kan frigöra när vi förstår våra rädslor och identifierar och fokuserar på våra styrkor. Det ger fantastiska krafter och ökat mod till varje individ, vilket jag ser bevis på varje vecka. Inte minst ger det oss möjligheten att vara vårt bästa jag för att erbjuda och leverera det vi verkligen strävar efter - den bästa kundupplevelsen.”

 

Craving for more?

Anette Tandberg

Anette Tandberg has spent over 15 years working in senior positions as a manager and CEO. Ever since she was young, she has had the drive to see others grow and her ability to build strong, long-term relationships that create value has been an important tool in her work.